کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۱ مطلب با موضوع «شاعران :: حمید جدیدی» ثبت شده است

خواستنت
"گلیمی" بود
که همیشه
پاهایم
از آن بیرون می زد

  • کـافِه شِـعر