کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۱ مطلب با موضوع «شاعران :: علیرضا بدیع» ثبت شده است

سخت دل دادی به ما و ساده دل برداشتی
دل بریدن هات حکمت داشت ، دلبر داشتی 

  • کـافِه شِـعر