کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۲ مطلب با موضوع «شاعران :: علیرضا روشن» ثبت شده است

فصل عوض می‌ شود
جای آلو را
خرمالو می‌ گیرد
جای دلتنگی را
دلتنگی ...


  • کـافِه شِـعر

از لیوان ها
به لیوان شکسته فکر می کنی
از آدمها
به کسی که از دست داده ای
به کسی که به دست نیاورده ای
همیشه
چیزی که نیست
بهتر است

  • کـافِه شِـعر