کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۲ مطلب با موضوع «شاعران :: فاضل نظری» ثبت شده است

تمام سهم من از روشنی، همان نوری ست
که از چراغ ِ شما در اتاق می افتد

  • کـافِه شِـعر

ناگریز از سفرم بی سر و سامان چون باد
به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

  • کـافِه شِـعر