کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۲ مطلب با موضوع «شاعران :: فریدون مشیری» ثبت شده است

درختی خشک را مانم به صحرا
که عمری سر کند تنهای تنها
نه بارانی که آرد برگ و باری
نه برقی تا بسوزد هستیش را

  • کـافِه شِـعر

من آنچه را احساس باید کرد ،
یا از نگاه دوست باید خواند ،
هرگز نمی پرسم ...
هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری !
قلب من و چشم تو می گوید به من؛ آری

  • کـافِه شِـعر