کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۱ مطلب با موضوع «شاعران :: محمدعلی بهمنی» ثبت شده است

گاه آدمی تنهاتر از آن است
که سکوتش می‌گوید ...
گاهئ تنهایی تنهاتر از آن است
که دیده شود ...

  • کـافِه شِـعر