کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۱ مطلب با موضوع «شاعران :: نگار الهی» ثبت شده است

مرد ِ پاییزی َ م
هر جا که برگی از درخت افتاد
به یاد من باش
به یاد تو َ م.

  • کـافِه شِـعر