کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۱ مطلب با موضوع «شاعران :: وحید شیردستان» ثبت شده است

نزدیکم به تو
مثل ِ شهریور تا مهر
دوری از من
مثل ِ مهر تا شهریور


  • کـافِه شِـعر