کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

از تو
در دلم بهارها مانده است
و بر سرم زمستان ها • کـافِه شِـعر

درختی خشک را مانم به صحرا
که عمری سر کند تنهای تنها
نه بارانی که آرد برگ و باری
نه برقی تا بسوزد هستیش را

 • کـافِه شِـعر

تمام سهم من از روشنی، همان نوری ست
که از چراغ ِ شما در اتاق می افتد

 • کـافِه شِـعر
تلخ است که لبریز حقایق شده است
زرد است که با درد موافق شده است
عاشق نشدی و گرنه می فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است


 • کـافِه شِـعر

فصل عوض می‌ شود
جای آلو را
خرمالو می‌ گیرد
جای دلتنگی را
دلتنگی ...


 • کـافِه شِـعر

آرام شده ام
مثل درختی در پاییز
وفتی تمام برگ هایش را
باد برده باشد

 • کـافِه شِـعر

نزدیکم به تو
مثل ِ شهریور تا مهر
دوری از من
مثل ِ مهر تا شهریور


 • کـافِه شِـعر

پاییز
تو ابر شو ببار
من برگ می شوم
می ریزم


 • کـافِه شِـعر

گاه آدمی تنهاتر از آن است
که سکوتش می‌گوید ...
گاهئ تنهایی تنهاتر از آن است
که دیده شود ...

 • کـافِه شِـعر

ناگریز از سفرم بی سر و سامان چون باد
به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

 • کـافِه شِـعر
مرد ِ پاییزی َ م
هر جا که برگی از درخت افتاد
به یاد من باش
به یاد تو َ م.

 • کـافِه شِـعر

هر شب تو رویای خودم
آغوشتو تن می کنم
آینده این خونه رو
با شمع روشن می کنم

 • کـافِه شِـعر

حتی یک نفر در این دنیا
شبیه تو نیست ...
نه در نفس کشیدن ،
نه در نفس نفس نفس زدن ،
و نه از قشنگی نفس مرا بند آوردن ...

 • کـافِه شِـعر

من آنچه را احساس باید کرد ،
یا از نگاه دوست باید خواند ،
هرگز نمی پرسم ...
هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری !
قلب من و چشم تو می گوید به من؛ آری

 • کـافِه شِـعر

شماره چشم هایت را دوست دارم
همه چیز را
باید از نزدیک ببینی
حالا مرا ببین ...


 • کـافِه شِـعر

خندیدی
موسیقی بی کلام
اختراع شد

 • کـافِه شِـعر

امشب
تو را می بوسم!
خبری که فردا،
چند روزنامه را توقیف می کند!!!

 • کـافِه شِـعر
هِی آلزایمر می گیرم
گفته بودی:
فقط یک بوسه ! • کـافِه شِـعر

وقتی که
می خندی
عشق کوچکترین اتفاقی ست
که می افتد

 • کـافِه شِـعر

از لیوان ها
به لیوان شکسته فکر می کنی
از آدمها
به کسی که از دست داده ای
به کسی که به دست نیاورده ای
همیشه
چیزی که نیست
بهتر است

 • کـافِه شِـعر