کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

کـافه شـعر

شعری که زندگیست ...

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

از تو
در دلم بهارها مانده است
و بر سرم زمستان ها  • کـافِه شِـعر

درختی خشک را مانم به صحرا
که عمری سر کند تنهای تنها
نه بارانی که آرد برگ و باری
نه برقی تا بسوزد هستیش را

  • کـافِه شِـعر

تمام سهم من از روشنی، همان نوری ست
که از چراغ ِ شما در اتاق می افتد

  • کـافِه شِـعر
تلخ است که لبریز حقایق شده است
زرد است که با درد موافق شده است
عاشق نشدی و گرنه می فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است


  • کـافِه شِـعر

فصل عوض می‌ شود
جای آلو را
خرمالو می‌ گیرد
جای دلتنگی را
دلتنگی ...


  • کـافِه شِـعر